Religieuze ervaring – WK – Israël – V.d.Valk – Murik revisited – Hoevinudie?

Religieuze ervaring – WK – Israël – V.d.Valk – Murik revisited – Hoevinudie?

Religieuze ervaring
De laatste weken besteed ik in mijn preken nogal wat aandacht aan het ‘verschijnsel’ religieuze ervaring. Tegenwoordig heel actueel in de theologie. Ik begin erover n.a.v. de bijbellezingen in de liturgie die aan de beurt zijn volgens het rooster. Daarin staan veel verwijzingen naar de agrarische natuurbeleving (die ik ken vanuit mijn jeugd). Maar het komt ook doordat ik in het kader van de lessen Hebreeuws die ik meemaak, steeds meer besef dat alle ‘verwoording’ uiteindelijk gebaseerd is op ‘ervaring’ en die weer op geraakt worden door het geheimzinnige van ons bestaan en de erkenning daarvan door de mensen die die verwoording aan ons hebben meegegeven. Die leefden in een heel andere tijd en in heel andere omstandigheden: dus je moet voortdurend ‘vertalen’ naar onze tijd en onze wereld. Maar dat is de moeite waard, want ze raken aan iets dat boven die verschillen uitgaat en ook ons betreft. De bijbel is daarvan weergave in woorden. Woorden -taal- zijn altijd situatie-, tijds- en gemeenschapsgebonden. Woorden van mensen -hoe geïnspireerd ook- vallen niet uit de hemel, maar religieuze woorden raken aan de ervaring van ‘gegeven worden’ tegenover ‘zelf verantwoordelijk zijn’, van ‘krijgen en ontvangen’ tegenover ‘uitgedaagd en geactiveerd worden’. Een religieus bewust mens -wie uiteindelijk niet?- is een krijger en een doener. Religies zijn betrekkelijk toevallige groepsgebonden vormgevingen van het bewustzijn daarvan. Godsdiensten proberen de beleving ervan in de verschillende samenlevingen op te vangen en uit te werken. Als dat er niet meer in beseft wordt, zijn het loze drukdoenerijen waaraan men -volgens bijvoorbeeld Marx en Barth- verslaafd kan zijn. Marx wil afschaffen, Barth uitzuiveren. Marx bestrijdt het krijgen, Barth het toe-eigenen. Wat zou het goed zijn als die twee niet meer van toepassing zouden zijn!

WK voetbal
Het was wel even afkicken! Bij de koffie was bij ons het commentaar niet van de lucht, ook na afloop. Ikzelf heb steeds het gevoel gehad dat de anderen veel te negatief waren: het vele geld heeft bij alle onrechtvaardigheid en overruling toch ook miljoenen mensen veel vertier gebracht. En een derde plaats voor het kleine Nederland (bóven het veel grotere gastland) is toch ook iets om trots op te zijn?

Israël-Palestina
Ik erger me steeds meer aan degenen die een uitgesproken eenzijdige mening verkondigen over de situatie in Israël-Palestina. Als de schreeuwers nu eerst eens zouden proberen hun mond wat meer te houden, denk ik dan, en meer tijd zouden nemen om zich -geestelijk- te verplaatsen in de tegenovergestelde partij! Ook in de kranten blijft het al te vaak bij tegengestelde meningen, vooral in de ingezonden brieven.

Van der Valk
Hier in Hoorn is intussen ‘de Poort van Hoorn’ oftewel het nieuwe Van der Valk-complex op gang gekomen. Je kunt Hoorn nu niet meer missen als je via de A7 langskomt: zo hoog is het gebouw. Ik ben al door vrienden uitgenodigd er een keer met hen te gaan eten. Ik ga graag mee, eventueel ook naar de ernaast staande  nieuwe bioscoop. Maar het casino ontwijk ik: ik houd niet van onverdiend geld.

Murik revisited
Vorige keer vertelde ik u over mijn voorliefde voor murik. Intussen heeft mijn op dit gebied veel deskundiger zus me duidelijk gemaakt dat ik mij vergiste: murik is een echt woekerend onkruid met witte onaanzienlijke bloemetjes, terwijl mijn fleurige lievelingetjes waarschijnlijk kleine leeuwenbek heten. Pa, weg met die murik!

Hoevinudie?
Goedvoorgelichte Pietje: Meneer, als priesters niet mogen trouwen, hoe komen er dan nieuwe priesters?