Register

De cijfers verwijzen naar de pagina’s van de inleiding  

 

A

 

ABC (Algemene Belangen Combinatie) pol.partij in W’hoof 

25,26

Absalom (=Absalon) Huize  … in Amsterdam

10

Academie (Kon. … van Wetenschappen Amsterdam)

4

Acquoy, Dr. J. G. R.

3,18

Afferden (zie Apherdianus)

11

Alberdingk Thijm Jos. A.

3(2x),4,18(2x),19

Alva (Hertog van …)

14

Alteratie van Amsterdam

6,8(2x),9,13,14,15,22,28(2x)

Amstelkring (Museum …)

4

Amsterdam(mer)(s)

3(2x),4(3x),6(3x),7(3x),8(5x), 9(5x),10(5x),11(2x),12,14(3x),15(4x),18,19,20,21(3x),22(2x),23,24,27,28(2x)

Amter, Eduard (regisseur)

18

Anthonis de Roovere

11

Antwerps Liedboek van 1539

13

Apherdianus, Petrus (=P. A. =Pieter van Afferden)

9(7x),10(2x),11(2x),12(2x) 13(3x),17, 22

Archief Bisdom Haarlem

4

Archief Noord Holland

4

 Asselbergs Prof. Dr. W. (zie Anton van Duinkerken)

3,4,5

Ave Maria (lied 22)

4

 

 

B

 

Baert, uitgever in Alkmaar

7

Bakker, C. (zanger in Broek in Waterland)

18

van Balen, J. H., schrijver

21

The Barents Relics (ed. J. K. J. de Jonge)

20

Barentsz(.), Willem

20,21(7x),22

Beatrijs (gedicht)

17

van den Bergh, Mr. L. Ph. C. (terugvinder)

3(2x),18(2x),19

Bevers, Ad (bewerker van De Soudaensdochter)

3

Binding (weekblad voor Wervershoof)

4(4x)

Bisschop Grentplantsoen

27

De Bloemenmaker

17,28

Boecxken, Een Suyverli(j)ck …

1,5(2x),8,9,10,12(2x),15,18, 21,28

Boekenoogen, Dr. G. J.

3,17,18,25

Boerenpartij Wervershoof

25,26

Bogaers, Mr. A. (19de eeuws dichter)

6,20

Bolte, Dr. J. (Duits letterkundige)

17

Bond Zonder Naam

4

Bosmanstichting Venhuizen

27

Botman, M., Wervershoofs politicus

26

Bouman, J., onderzoeker

7,8,20,22

Braat c.s. J. (redacteur boek over Nova Zembla)

21

De Brakke Grond Amsterdam

10,15

Bredero, G. A.

9,11,14,15(2x)

Brieffies, Frans (medewerker gemeente Wervershoof)

2

Brits Museum

9

Brugman, Johannes  O. F. M.                      

4

de Bruin, Martine (letterkundig onderzoeker)

8,20(2x),21

Busch, A. J. (archivaris van Gorkum)

11

van Buuren, A. M. J. (onderzoeker)

10

van Buysen Reyniersz., Simon Jan (Nova Zembla-ganger)

22

 

 

C

 

Canisius, Johannes (prior Margarethaklooster)

9

CDA Wervershoof

26

Christiaan II van Denemarken

14

Christoffel, Joris (Nova Zembla-ganger)

21

Claesz., Cornelis (boekhandelaar)

15

Commandant van Grosswardein, De …

18

Contrafacten

10(2x),13,18

Contra-Reformatie

3

Cool, Cornelis Dircksz. (uitgever in Amsterdam)

3,7,11

Coornhert, Dirck Volkertsz.

8

Cornelisz. Pieter (Nova Zembla-ganger)

22

de Coussemaker, Ch. E. H.

18

 

 

D

 

van Dale, Groot Woordenboek en Etymologisch Wb.

12

van Deursen, Prof. Dr. A. Th.

11

Devoot en Profitelyck Boecxken, Een … (1539)

13,18

Devotie, Moderne …

15

Diemerdijk

14,28

van Diepen-Koomen, Mevr. (raadslid Wervershoof)

26

van Doorn, Dr. Th. J. (Wilhelmus-kenner)

8

Doperdom, Het …

14

van Druten, Jan (artiest)

24(5x),25(9x),26(5x),27(5x)

van Duinkerken, Anton (zie Asselbergs, Prof. Dr. W.)

3(3x),4,11(2x),17,18,26

van Duyse, Mr. Florimond

3,4,15,17(2x),18(4x),19,22

 

 

E

 

Eénoogh, Laurens Willemsz. (Nova Zembla-ganger)

22

d’Egelantier (Amsterdamse Rederijkerskamer)

10,14

van Egmond aan Zee, Cor (Parathalassius)

9

Erasmus, Desiderius (Roterodamus)

15

Evertsz., Jacob (Nova Zembla-scheepsjongen)

22

Ewoutsz., Jan (uitgever in Hoorn en Amsterdam)

7

exempel (stichtelijk vertelsel)

13,17

 

 

F

 

Felix van Heisterbach (bron van exempelen)

17

Finale (tijdschrift)

27

Floris de Jonghe (Amsterdams geestelijke)

14

Franciscus van Assisi

28

Frank, J., N. v. Wijk en C. B. van Haringen, Etym. Wb.

12

Frederik Hendrik

14

 

 

G

 

Gansoirde, Zuster(s) van de

10,14,15

Gemeene Leven, Broeders en Zusters van het

6,10,13,14

Gemeente(raad)(svergadering) Wervershoof

4,5(3x),24(4x),25(6x),26(5x)

Gerardus Hadriani (Bredero?)

9

Gezelle, Guido

4(2x)

Gids, De (literair-cultureel tijdschrift)

3

Gorcum, Martelaren van …

11(3x)

Goutijck, Claes Andriesz. (Nova Zembla-ganger)

21

de Graaf, Bob en Maria (onderzoekers)

9(2x),22

Grafische Bedrijven, Pensioenfonds van de …

25

de Greeve, Pater Henri (leider Bond zonder Naam)

4

Grent, Freek (Onderdijker geestelijke)

2

Groot, Jan (raadslid gem. Blokker)

23

Grooteman, Simon M. (raadslid-wethouder gem. W’hoof)

25

 

 

H

 

Haakman, Arie J. (raadslid-wethouder gem. W’hoof)

25

Haecmundanus, Cornelius (Parathalassius)

9

van Haerlem, Jan Fransz. (Nova Zembla-ganger)

21

Hageveld (college in Heemstede)

1,2(2x),25

Harmansz(.), Tonis … van Warvershoef

1(2x),2,3(5x),4(5x),5(3x),6(3x), 7(2x),8,9(2x),10(2x),11(4x), 12(4x),13(3x),14,15(3x), 17(2x),18(3x),19(4x),20(3x), 21,22,24(2x),25(3x),26(3x), 27(3x)28(2x)

Harmensz.

11

van Heemskerck, Jacob

11,20,21(2x)

Heerhugowaard-Kruis

4

Heinsius, Daniël (geleerde schrijver)

15

van Heisterbach, Felix  (bron van exempelen)

17

van Hemert, Anthonius (geleerde broeder)

10

Hendrik van Antwerpen (Luther-aanhanger)

14

van Herxen, Dirc (rector te Zwolle)

10

Heyndricksz, Lenaert (Nova Zembla-ganger)

22

Hillebrantsz., Jan (Nova Zembla-ganger)

22

Hoffmann von Fallersleben, A. H. (Duits geleerde)

3

Hofman, E. (Wilhelmus-kenner)

8

Hooft, P. C.

26

Hoogwoudt, Jacob Jansz. Carsten (Nova Zembla-ganger)

22

Hoorn (hoofdstad van West-Friesland)

1,2(2x),4,24,26

Hoorns Liedboek (1614)

19

Humanisten

4,9(2x),15

 

 

I

 

In Liefde Bloeyende (Amsterdamse Rederijkerskamer)

9,10(2x)

Inquisitie

28

Internet

2

Islam

17,28(2x)

 

 

J

 

Jacobsz, Willem (drukker)

9,18

Jaeller (Pools kunstverzamelaar)

24

St. Jansgasthuis Hoorn

24

Janssen, A. (pastor in Wervershoof)

26

de Jonge, J. K. J. (schrijver over Nova Zembla-relicten)

20(2x),21(2x)

De Jongens van Bontekoe

24,27

de Jonghe, Floris (Amsterdams geestelijke)

14

Juan van Oostenrijk

17

 

 

K

 

Kalff sr., Dr. G.

3,19,20,21

Karel V

14,18

Kerk, Nieuwe … (Amsterdam)

15

Keuchenius, Th. en Tinbergen, D.

17

van Keulen, Johannes (martelaar van Gorcum)

12

Knuttel, Dr. J. A. N.

3,6,7(2x),10,17,18(2x),22

Knuvelder, Dr. G.

3

Knijn, P. (CDA-raadslid Wervershoof)

26

Kolkman, Mej. Nel (huisgenote Kraakman)

25

Kolvenbag, W. J. (gemeentesecretaris Wervershoof)

25,26

Koninklijke Bibliotheek Den Haag

1,4,5(2x),6,7,13,20(2x),22(3x)

Koos Weel, computerdeskundige

2

Kraakman, Mgr. J. Th. M.

2(3x),4(4x),5(3x),12,24(2x), 25(6x),26(4x),27,28

Kruistocht(enperiode)

17,28(2x)

 

 

L

 

Lampen, Dr. W. (Franciscaans geleerde)

4

Latijnse School

4,6,9(4x),10(2x),12(2x)

Lautenschütz, Karel (R.K. geestelijke)

4

Ons Leekenspel

3

Lepanto, Slag bij …

1,17(2x),28

Leroi, Han (medewerker gem. Wervershoof)

4

Het Lichtbaken (blad van de Bond zonder Naam)

4

Het Liedboek voor de Kerken

15

Lou de Palingboer

15

Luther(anisme)

14(3x),15

Lydius, ds. Martinus (protestants boekbeoordelaar)

15

 

 

M

 

Maatschappij der Ned. Letterkunde (Leiden)

4

Maertsz., Cornelis (Wervershoofs dichter)

4

Maljaars, A. (Wilhelmus-deskundige)

8

van Mander, Carel

14

Margarethaklooster (Amsterdam)

6,9,10(2x),13(2x),14(3x)

Margaretha van Parma

14

Maria, moeder van Jezus

21

Maria Magdalena

21

Marnix van St. Aldegonde

15(2x)

Martelaren van Gorcum

11(2x)

Het Masker, Antwerpse toneelgroep

18

Maurits

14

Maximiliaan van Oostenrijk

14

Medenblick

18

Meertens, Dr. P. J., secretaris Kon. Ak. van Wetensch.

4(2x)

Methusalem (beeld in Wervershoof)

24

Meijer, J. B. M. (Han), burgemeester van Wervershoof

26(3x),27(2x),28

Middelnederlands

12

Middelnederlands Woordenboek

12

Mieke Weel, lerares te Leiden

2

van Mierlo, Prof. J. (letterkundige)

3,7

Moderne Devotie

15

Moes, E. W. en Burger, C. P. (drukkershistorici)

8,9(2x)

Mohammed, de profeet

17

Molenaar, J. C., burgemeester van Werveshoof

4

Moller, Dr. H. W. E. (letterkundige)

3

Muller, Harman (of: Harmen) Jansz(.), (drukker)

1,3,6(2x),7(7x),8(5x),9(3x), 10(4x),11,12,13(2x),20,22(2x)

Museum Amstelkring

4

 

 

N

 

De Nes (Amsterdam)

9,10(2x),14

Het Noordhollands Dagblad

25,27

Nova Zembla(-exemplaar)

1,20(5x),21(6x),22

NRC (Nieuwe Rotterdamse Courant)

27

Nutsspaarbank Wervershoof

25,26

 

 

O

 

o Holland schoon (melodie)

19

Onderdijk(s)

2(2x),25

Ons Leekenspel

3

Oosterhuis, Huub

18

van Oranje, Willem (de Zwijger)

6(2x)

Oud-Wervershoof, Stichting …

2

 

 

P

 

P. A. (=Petrus Apherdianus)

9(2x)

de Palingboer, Lou  (sekteleider)

15

Paternoster (onzevadergebed)

22

Philippa, Debrabandere en Quak (EWN=Etym.Wb.)

12

Philips II

14,28

Pietersz., Doen (Amsterdams uitgever

18

Plemp, C. G. (Vondels leermeester)

10(3x)

Porta Coeli (Hagevelds erenaam)

25

de Prins (Willem van Oranje)

14(2x)

Progressief Wervershoof (politieke partij)

25

Pijlsteeg (laatste woning van Apherdianus)

10

 

 

Q - R

 

Raffeisenbank Wervershoof

25

Reael, Laurens Jacobsz. (protestants boekbeoordelaar)

15

Rederijkers(kamers)

9(2x),10(2x),13,14,15

Renaissance

12

Ria Weel, medewerkster bibliotheek Rotterdam

2

Rond de Heerd (Vlaams tijdschrift)

4

Roodnat, Bas (journalist)

27

 de Roovere, Anthonis

11

Roovers, J. (gemeentesecretaris Wervershoof)

4

de Ruyter, Michiel Adriaensz.

11

Rijksmuseum Amsterdam

7,20(3x),27

 

 

S

 

salighe (=wijlen)

7,19

van Sante, J. J. (Onderdijker pastoor)

2

Schenkeveld, Prof. Dr. Margaretha (hoogleraar VU)

2

Scheurleer, Dr. D. F. (liedboekenverzamelaar)

3,6(2x),7,22(3x)

Schillemans, drs. Robert (museumdirecteur)

4

De Skriemer (jaarboek van Oud-Wervershoof)

2(2x)

Smallingerland

27

Smit, meester P. (docent in Wervershoof)

4(2x)

Snellaert, F. A. (Vlaams letterkundige)

3(2x),18(4x)

Sonderdanck, Frans (uitgever in Delft)

3,17,18

Des Souda(e)nsdochter(ken)

3(3x),4,5,7,11,13,17(2x), 19(2x),21

 

25(4x),26,27

Souwen (bij Haarlem)

10

Sovius, Simon en Bartholomeus

10

Spieg(h)el, Hen(d)rick Laurensz.

10,14

Steen, Jan (schilder)

26

Steltenpool, pater Th. (Wervershoofs geestelijke)

4(2x)

van Sterrenburgh, Duncker Jacob Jansz. (N.Z.-ganger)

22

Stichting Oud-Wervershoof

2

De Sultansdochter

1,4,18,19,26,27(3x)28(2x)

su(y)verli(j)(c)k

1,5(2x),6,8,9,10(2x),15,18(2x),21,28

 

 

T

 

Tamarinde (school in Hoorn)

24

Texel

24,26

Thonis Harmansz.-plantsoen

26

Thonis (Harmansz(.) van Warvershoef

3(2x),4,11,26

THvW

3,16(2x)

Thijm, Jos. Alberdingk …

3(2x),4,18(2x),19

Tolk, C. (zanger in Broek in Waterland)

18

Tonis Harmansz(.) van Warvershoef

1(2x),2(2x),3(6x),4(5x),5(3x), 6(3x),7(3x),8,9(4x),10(3x), 11(9x),12(5x),13(5x),14(2x), 15(3x),17(2x),18(4x),19(8x), 20(3x),21,22,24(2x),25(3x),26,27(4x),28(3x)

Trente (concilie van …)

15

Tulp, Dr. Nicolaas (anatoom)

14

Turk(en)

17(2x),18,19

Tyrocinium (Latijns leerboek)

9(2x)

 

 

U - V

 

VARA

26

de Veer, Gerrit (Nova Zembla-ganger en verslaglegger)

21(3x)

van Veghel, Leonardus (martelaar van Gorcum)

12

Venhuizen

27(2x)

Verhaak, Dr. J. (letterkundig wetenschapper)

5(3x),26

Verhoofstad, P. M. (R. K. geestelijke)

4

Vlaams

22

Vlaar, A. J. (Aad) (burgemeester van W’hoof en V’huizen

24(3x),25(5x),27(2x),28

Vlieland

21

van Vloten, Dr. J. (letterkundige)

3,18

Voets, L. (archivaris Bisdom Haarlem)

4(3x),12(2x)

Volksboek (uitgave van oud verhaal in proza)

1,3,17(4x),19

Vondel, Joost van de(n) Vondel

4,10,12,14,27

de Vooys, Dr. J. (letterkundige)

17

Vos, Pieter Pietersz. (Nova Zembla-ganger)

21

Vos, Mr. Hans … de Ronde (Nova Zembla-ganger)

20,21,22

Vrou Gerrits (zangeres in Medenblick)

18

de Vries, Dr. J. (schrijver Etymologisch Woordenboek)

12

Vriesema J. (onderzoeker)

7,8,20,22

VVD (politieke partij in Wervershoof)

25

 

 

W - X

 

Warmoesstraat (in Amsterdam)

3,6,7,8,19

(van) Warvershoef

1,2(2x),3(2x),4,5,11(4x),21,22,28

Wervershoof(s)

2(4x),3(3x),4(7x),5(4x),10, 11(4x),12(2x),13,18,19,24(2x),25(4x),26(2x),27(2x),28

West-Friezen

14

Wilhelmus (volkslied)

8(2x),11,22

Willem van Oranje

6(2x)

Willems, J. F. (Vlaams letterkundige)

3(3x),19

’t Wit Lavendel (Amsterdamse Rederijkerskamer)

14

WNT (Woordenboek van de Nederlandse Taal)

12(2x)

Wouters, D. (verzorger van bloemlezing Neerlandia)

4

 

 

IJ - Z

 

’t IJ

14,28

Zacharias, Pieter (uitgever van het Hoorns liedboek)

19

het Zoudaensdochterkijn

1,3,17

Zwaagdijk

25 
 
     
     
     
Klik hier als u links geen menubalk ziet » Home |  © Gerard Weel |  ga naar boven