Gerard Weel

Sinds april 2003 ben ik gepensioneerd als pastor van de parochie Hoorn. Ik kreeg bij mijn afscheid van de parochianen een laptop waar ik inmiddels goed mee overweg kan. Met behulp van die laptop schreef ik een aantal scripties die ik hierbij voor iedereen beschikbaar maak op deze website:

 • Tonis Harmansz. van Warvershoef, een mysterieuze liederenverzamelaar uit de zestiende eeuw die misschien uit mijn geboorteplaats afkomstig was en daar met een beeldje is vereerd. Ik voeg er een facsimile-afdruk van zijn boekje en een weergave in moderne letters met woordverklaringen van mijn hand bij.
 • Hadrianus VI, de enige Nederlandse paus, maar dan gezien door de ogen van de protestant Burmannus.
 • de Gregoriaanse Sequensen en Schuberts Deutsche Messe met vertalingen van mijn hand.
 • de geschiedenis van de parochie Hoorn, verlucht met de nodige plaatjes. Wanneer u het PDF-bestand opent kunt u de plaatjes ter verduidelijking vergroten.
 • de ontmoeting Christenen-Moslims vanuit mijn (beperkte) perspectief.
 • de geschiedenis van het onstaan van het bijzonder onderwijs in Nederland en het nut daarvan
 • Probationes pennae rond 'Hebban olla vogala' - Een korte literair-historische scriptie over de zgn. oudste zinnetjes in het 'Nederlands'.
 • Een sterke vrouw uit de vorige eeuw: Sophie Bronsveld-Virtringa - Een aantal pagina's eerbetoon aan Sophie Bronsveld-Vitringa.
 • Drie generaties Weel uit Onderdijk - Een scriptie over mijn familie met daarin enige sociologische gegevens over mijn geboortedorp en de Vier Noorder Koggen-polder.
 • Paulus ? Over de relativering van de theologische opvattingen van de Apostel Paulus ten opzichte van de bedoelingen van de Joodse Jezus.
 • Gedichten - 'Gezangen' - Gebeden - In de loop der jaren blijk ik nogal wat gelegenheidsteksten te hebben geschreven. Veel ervan is inmiddels via de prullenbak verdwenen, maar een dertigtal geef ik hier aan u ter beschikking: serieuze gedichten, toepasselijke liederen en (misschien) voor de liturgie geschikte zangteksten.
 • Hoe komt het dat wij katholieken zijn? - Over de voorgeschiedenis van de katholieken in West-Friesland, Nederland en Europa. Vooral bedoeld voor jongeren.
 • Over het boek de Da Vinci-code - Over het boek “De Da Vinci-code”, enkele opmerkingen naar aanleiding van het schrijven over (kerk)historische overleveringen (o.a. door Dan Brown) in verband met de moeilijkheid om eerlijk en gefundeerd weer te geven wat feiten zijn en wat subjectieve interpretaties.
 • Was Mohammed een correctie op Constantijn? - Volgens de theoloog Hans Küng was het verschijnen van Mohammed eerder een correctie op het volgens hem verkeerd ontwikkelde christendom dan een opzet voor een nieuwe religie. Dat stemt o.a. overeen met de tekst in de Omar-rotskoepel in Jerusalem. Daarover gaat deze korte en misschien wat ingewikkelde scriptie.
 • Kerstgegevens - Naar aanleiding van mijn kerstvoordracht op de Rotary Hoorn een "gestolen" scriptie over de culturele vormen van kerstvieren.
 • Kruisiging en Opstanding - Dit werkstuk is gemaakt door de gepensioneerde hoogleraar verpleegwetenschappen Carla Frederiks als doctoraalscriptie theologie/bijbelwetenschappen. Ik heb de tekst mogen 'populariseren' maar het is toch nog een hele kluif. U heeft er echter een moderne en goed doortimmerde benadering mee van de kern van het geloof in Jezus vanuit de vroegste geschriften.
 • Kerkelijke Gebouwen en Geestelijke Groepen in Hoorn - Een overzicht van de in de loop der jaren -vanaf de Middeleeuwen tot op heden- in Hoorn gebruikte kerken en kloostergebouwen. Tevens iets over de geestelijke groepen in Hoorn tot op de dag van vandaag. Zo volledig mogelijk maar zeer beknopt.
 • Liturgie op Hageveld - Over de ontwikkeling van de liturgische traditie op Hageveld in Heemstede
 • De Opstand van 1573, de Slag op de Zuiderzee en Twee Geuzenliederen - Over de graaf van Bossu, die verloor en in Hoorn werd geïnterneerd.
 • Jan Kraakman, meer dan Wervershover - Dit is mijn biografische studie over de priester, deken en kandidaat-bisschop Kraakman (1905-1978) die een niet geringe rol speelde in de vorige-eeuwse geschiedenis van het R.K. Bisdom Haarlem.
 • De Waarde van de Engelbewaarderskerk in Hoorn Noord - Een zo zorgvuldig en gedetailleerd mogelijke beschrijving van dit gebouw waarvan ik hoop dat het in een of andere opzet bewaard kan blijven.
 • De Ombouw, jeugdherinneringen - Flarden van vroeger.
 • Dante's Inferno - Op 11 april 2014 werd er in ’t Oktaaf in Hoorn een avond georganiseerd over Dante en Dan Brown. Vooral omdat Brown de titel van zijn boek Inferno aan Dante ontleent en veel informatie over hem verwerkt in zijn thriller. Ik mocht die avond de voordracht over Dante houden die ik hierbij aan u voorleg.
 • De Pastorie van Onderdijk - In ’t Magazointje, het historisch jaarboek van Onderdijk (vierde jaargang 2014), verscheen in een artikel van mijn hand een overzicht van de bewoners en insiders op de pastorie van Onderdijk (met foto’s). Ik neem het hierbij op in mijn serie scripties.
 • De Roomse Bijbelvertalingen in het Nederlands - op basis van de Latijnse Vulgata

Eventuele reacties van uw kant stel ik zeer op prijs: via reacties op deze website, via e-mail naar gerardweel@zonnet.nl of via mijn telefoonnummer: 0229-214887.

Ik wens u veel leesplezier!

Gerard Weel

 

 

 

 

 

 

 

“Ik wil een wereldburger zijn...”
(Erasmus, Brieven)

    ga naar boven
Home |  © Gerard Weel |