LITERATUUR

 

Augustijn, C.

Erasmus en de Reformatie, Amsterdam 1962

idem

Erasmus, vernieuwer van kerk en theologie, Baarn 1967

idem

Erasmus der Humanist als Theologe und Kirchenreformer, Leiden 1996

Axters, St.

Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden, Antwerpen 1951

Bakhuizen van den Brink, J. N.

Ecclesia II, ’s-Gravenhage 1966, pag.173-261

Brandi, K.

Kaiser Karl V, München 1937-1941

Burckhardt, Jakob

Die Kultur der Renaissance in Italien, Basel 1869

Bijloos, J.

Adrianus VI : de Nederlandse Paus, Haarlem 1980

Chantrel, J.

Het leven van Adriaan VI, Utrecht 1870

Christoffels, A. F.

Paus Adriaan VI, Leiden 1871

Coppens, J. – Houtzager, M.E. (red.)

Paus AdrianusVI. Herdenkingstentoonstelling: Gedenkboek, Catalogus (Utrecht-Leuven, 1959).

Daniel-Rops, H.

L’Eglise de la Renaissance et de la Réforme, Paris 1955

Duffy, E.

Heiligen en Zondaars, een geschiedenis van de pausen, Baarn-Tielt 1997

Duinkerken, A. van

Verzamelde Geschriften, III, pag.15-17, Utrecht 1963

Ephemerides

Theologicae Lovanienses XXXV (1959) en XL (1964), verschillende artikelen

Essen, L. van der

L’Université de Louvain, Bruxelles 1945

Even, E. van

Over de Universiteit van Leuven 1476-1515, Dietsche Warande, nieuwe reeks VII, Leuven 1894

Gachard, M.

Correspondance de Charles-Quint et d’Adrien VI, Bruxelles 1859

 

Gedenkboek van de Herdenkingstentoonstelling Paus Adriaan VI, Utrecht 1959, zie:Polman

 

Geschiedenis van de Kerk, Serie Adventus Domini (tien delen), Hilversum 1968:
deel IV: De Kerk in de Middeleeuwen II, door Dr. M. D. Knowles, Cambridge
deel V: De Reformatie, door H. Tüchle, München

Hefele, K. J.

Der Kardinal Ximenes, Tübingen 1851

Hocks, E.

Der Letzte Deutsche Papst Adrian VI, Freiburg im Br. 1939

Höfler, C. von

Papst Adran VI, Wien 1880

Hollis, Chr. (red.)

De Geschiedenis der Pausen, Amsterdam-Brussel

Huizinga, J.

Herfsttij der Middeleeuwen, vijfde druk, Haarlem 1941

Hyma, A.

Renaissance and Reformation, Grand Rapids 1951

idem

The Christian Renaissance, New York 1985

Jedin, H.

Kleine Konziliengeschichte, Freiburg im Br. 1959

Jong, Dr. J. de

Handboek der Kerkgeschiedenis, vierde druk, herzien door R. R. Post, Utrecht-Antwerpen 1947

Jonghe, H. de

L’Ancienne faculté de théologie de Louvain au premier siècle de son existance, Louvain 1911

 

Levensschets van Paus Adriaan VI in : Mengelingen voor Roomsch-Catholijken, tweede deel, blz. 133-140, Amsterdam 1808

Knopp, G - Hansmann, S.

S. Maria dell’Anima. Die Deutsche Nationalkirche in Rom (Mönchengladbach, 1979, 2de editie 1995)

Lampen, G.

Dirk van Heeze (’s-Hertogenbosch, 1955).

Lindeboom, J.

Het Bijbelsch Humanisme in Nederland, Leiden 1913

McNally, R. E. M.

Pope Adrian VI, in: Archivum Historicae Pontificiae VII (1969)

Morton, R.

Cardinal Ximenes, London 1934

Muskens, M. P. M.

Fiezen, Franken, Nederlanders. Op bedevaart, voor studie, voor overleg in Rome, Rome 1987, pag. 38-59

Nissen, Dr. P.

Paus Adrianus VI 1459-1523, een biografie, Amsterdam 2005 (nog te verschijnen)

Pasolini, G.

Adriano VI, Roma 1913

Pastor, L. von

Geschichte der Päpste, Freiburg im Breisgau 1907-1928, VI, 2, pag.25-157

Plas, Michel van der

De Klokkenluiders, Amsterdam 2002, speciaal blz. 108-121

Polman, P. (e.a.)

Gedenkboek Paus Adriaan VI, Utrecht-Leuven 1959

Posner, Johann,

Der Deutsche Papst Adrian VI 1962

Post, R. R.

Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen, twee delen, Utrecht- Antwerpen 1957

idem

Kerkelijke Verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie, Utrecht- Antwerpen 1954-1957

idem

De Moderne Devotie, Amsterdam, tweede druk 1950

idem

The Modern Devotion, confrontation with Reformation and Humanism, Leiden 1968

idem

Adriaan Florenszoon, Familie, Opleiding; in: Dancwerc (Opstellen aangeboden aan D. Th. Enklaar) Groningen 1959

idem

“Studiën over Paus Adriaan VI”, in: Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, III (1961), blz. 121-161 en 341-351

Reusens, H. J.

Syntagma Doctrinae Theologicae, Lovanii 1862

Schaick, H. J. J. van

Paus Adriaan VI, Roermond 1959

Rodocanachi, F.

Le Ponifice Adrien VI, in : Histoire de Rome, Paris 1933

Schätti, K.

Erasmus von Rotterdam und die Römische Kurie, Basel 1954

Seppelt, F. X. und Löffler, K.

De Geschiedenis der Pausen, Maastricht 1939

Slee, J. C. van

Adriaan Florisz. van Utrecht, Amsterdam z.j.

Sterck, J.

Over Paus Adriaan VI, in: Mededelingen van het Nederlandsch Historisch
Instituut te Rome, VII, Den Haag 1927, pag.101 e.v.

Verweij, M.

Pas de Deux in Stilte. De briefwisseling tussen Desiderius Erasmus en paus Adrianus VI (Rotterdam 2002).

Victorellus, Andreas en Ughellus, Ferdinandus

Vitae et Res Gestae Pontificium Romanorum, Romae 1630

Wagenvoort, H. Everard von Hindersteijn,

in: Maandblad van Oud-Utrecht XXXI (1958)
pag. 86-90

Weiler, A. e.a.

Geschiedenis van de Kerk in Nederland, Antwerpen 1962

Wensing, J.

Het Leven van Paus Adrianus VI, Utrecht 1870

FINIS
 
 
     
Klik hier als u links geen menubalk ziet » Home |  © Gerard Weel |